Augmented Reality

Artis Lighting

Artis Lighting is een interactieve showroom in Augmented Reality. De gebruiker kan zelf lichtarmaturen kiezen en deze in de echte ruimte plaatsen om zo een realistisch beeld te krijgen.

Contacteer ons
Artis Lighting