Augmented Reality

Artis Viewer Manipulatietool

Voor een farmaceutische klant uit Puurs hebben onze ingenieurs van Caden een Manipulatietool voor Horizontale Pistons ontworpen. Het doel was om op een eenvoudige en veilige manier verticale pistons van 110 kg op te vangen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Omdat een hijsopstelling voorzien op elke locatie waar zo’n piston verwijderd moet worden te duur zou zijn werd gekozen voor een mobiele oplossing.

Contacteer ons
Artis Viewer Manipulatietool

Onze developers van Captis hebben vervolgens het 3D model gebruikt om een interactieve toepassing via onze Artis Viewer-omgeving op te stellen. Deze omgeving is ontwikkeld om producten die nog niet fysiek geproduceerd werden op een eenvoudige en duidelijke manier te tonen in de echte omgeving en het gebruik ervan te duiden. Deze toepassing (Artis Viewer Manipulatietool) geldt als een aanvulling op de Virtis Viewer Manipulatietool toepassing.

Via de Artis Viewer Manipulatietool toepassing kan bij de klant ter plaatse al getoond worden hoe het product eruit zal zien in de omgeving waar deze gebruikt zal worden, zonder dat heel de omgeving ook in 3D uitgetekend hoeft te worden. Hiermee kan ook op een eenvoudige manier gekeken worden of de ontwikkelde tool past in de omgeving en nergens in botsing komt. Daarnaast kon het personeel alvast opgeleid worden in het gebruik terwijl de eigenlijk tool nog in productie was. Met deze toepassing kan de werking van de manipulatietool eenvoudig getoond worden in augmented reality om het personeel zo al wat bekend te maken met het gebruik. Met de knoppen kan de persoon doorheen de verschillende stappen lopen en worden deze stappen ook geanimeerd getoond aan de gebruiker. Zo zal bijvoorbeeld de lineaire slede omhoog bewegen en uitschuiven om de piston op te nemen.

Voor meer info over het traject dat onze ingenieurs afgelegd hebben voor de ontwikkeling van deze manipulatietool, kan je terecht op onze Caden-website.

Bekijk het filmpje hieronder om deze Artis Viewer Manipulatietool in werking te zien.